Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

21.02.2017
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 21 lutego 2017 r., dotacje przyznano 6 organizacjom pozarządowym.

Termin audytów energetycznych i ostrzeżenie przed fałszywymi audytorami

21.02.2017
Termin audytów energetycznych i ostrzeżenie przed fałszywymi audytorami

Informujemy, że termin przeprowadzenia audytów energetycznych, związanych z programem wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, uległ opóźnieniu w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski. O wizytach audytorów w domach osób zapisanych do programu będziemy informować telefonicznie. Jednocześnie Urząd Marszałkowski ostrzega przed nieuczciwymi firmami, które oferują odpłatne wykonanie audytów.

OSP Dębno oficjalnie z nowym wozem strażackim

21.02.2017
OSP Dębno oficjalnie z nowym wozem strażackim

W piątek 17 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania samochodów strażackich do jednostek OSP z województwa małopolskiego.

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

20.02.2017
Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

17 lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W  ramach konsultacji, do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych. Zorganizowane zostaną również spotkania konsultacyjne, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele organizacji jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu.

Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

20.02.2017
Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

Na terenie województwa małopolskiego realizowany jest projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach tego programu, w dniach 15-16 lutego w Urzędzie Gminy Dębno odbyły się spotkania animacyjne dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Tematem zebrań był rozwój ekonomii społecznej na terenie Gminy Dębno.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

20.02.2017
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 20 lutego 2017 r., dotacje przyznano 14 organizacjom pozarządowym.

Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

16.02.2017
Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Ogłoszenie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

16.02.2017
Ogłoszenie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno świadczy usługi  z zakresu odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. W zależności od potrzeb klientów realizujemy zlecenia jednorazowe lub zawieramy umowę na stałą obsługę nieruchomości w tym zakresie. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się za pomocą ciągnika z beczką o pojemności zbiornika 3 m³.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12